TAMPEREEN RAJAMERKKI OY
EUREF-MITTAUKSET JA SIIRTYMINEN EUREF-FIN JÄRJESTELMÄÄN
Euref-mittauksen tarkoituksena on mitata kaupungin/kunnan ylemmän luokan EUREF1) peruspisteistö (E3).

EUREF-mittauksemme sisältävät:

 • staattisen GNSS2)-mittauksen
 • staattisen gnss-laskennam
 • suomenkielisen raportoinnin


1) "EUREF-FIN on koordinaatisto, joka on ETRS89-koordinaattijärjestelmän realisaatio Suomessa. laskentakoordinaatistona käytetään ETRS89-GKn -tasokoordinaatistoa, jossa n on karttaprojektion keskimeridiaanin asteluku (esim ETRS-GK24)."

2) GNSS Global Navigation Satellite Systems, yhteisnimitys maailmanlaajuisille satelliittipaikannusjärjestelmille, kuten: GPS, GLONASS, Galileo ja Compass

TASORUNKOVERKOT
Tasorunkoverkkojen työt sisältävät:
 • kiintopisteverkon suunnittelun ja rakentamisen, staattisen GNSS-mittauksen ja/tai jonomittauksen takymetrillä sekä tarvittaessa tarkkavaaituksen
 • staattiset gps-laskennat, takymetrijonolaskennat
 • suomenkieliset raportit
KORKEUSRUNKOVERKOT JA SIIRTYMINEN N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN
Korkeusrunkoverkkojen työt sisältävät:
 • vanhojen korkeuskiintopisteiden inventoinnin
 • koreuskiintopisteverkon suunnittelun ja rakentamisen
 • tarkkavaaituksen
 • vaaitusverkkojen tai vaaitusjonojen laskennat
 • suomenkieliset raportit
LASKENTAOHJELMISTO

Kaikki laskennat, staattisen GNSS-mittauksen, jonomittauksen takymetrillä ja tarkkavaaituksen, laskemme Trimble Business Center-ohjelman viimeisimmällä versiolla. Trimble Business Center on tällä hetkellä ylivoimaisesti paras geodeettisen laskennan ohjelmisto maailmassa ja sitä käytetäänkin useissa kymmenissä maissa maailmanlaajuisesti. Ohjelmasta saadaan tulostettua mm. suomenkieliset raportit kaikista laskennoista.

MAASTOMALLIT JA KARTOITUKSET
Tie- ja ratahankkeiden runko- ja maastomallimittauksissa noudatamme liikenneviraston mittaus- ja hankintaohjeita.
Useat tekemämme tiesuunnitteluun liittyvät maastomallimittaukset on tarkastettu ja hyväksytty ELY-keskuksen toimesta.

Muut maastomallimittaukset, kartoitukset, paalutukset ja tontin mittaukset teemme joko takymetri, GPS-RTK3)- ja/tai UAV-kartoituksena ilmakuvalta. Tarjoamme myös tonteista mittatarkat ilmakuvat, joihin saa samaan kuvaan mm. tontin rajat, korkeuskäyrät ja korkeuslukemat. Hintaluokka esimerkiksi omakotitalotontille paikasta, koosta ja palvelutasosta riippuen on n.500-1000 €.

3) RTK, Real Time Kinematic, reaaliaikainen GNSS-mittaus


Maastomallit ja kartoitukset käsittelemme 3D-Win ohjelmalla.

kuva2